top of page

חוק צער בעלי חיים

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ”ד-1994

מחלקה ווטרינרית בת ים

מידע על המחלקה, כתובת ופרטי קשר

 חתולי קהילה

בת ים

המעמד המשפטי של חתולי קהילה בישראל

למאכילי החתולים בחצר וברחוב

טפסים שימושיים, מעמד המשפטי של חתולי הרחוב

קישורים שימושיים

bottom of page