top of page

מגייסים תרומות למרפאה ווטרינרית

זקוקים לתרומות

בשנת 2020, פתחנו מקלט דומה בשם "פזנדה", אשר היה מצוי ברחוב קוממיות 10 בבת ים, אך נאלצנו לסגור אותו כעבור 7 חודשים בלבד, בשל אי עמידה בהוצאות הנדרשות לאחזקת המקום ופעילותו הסדירה, כאשר בחרנו בסופו של יום לדאוג לרווחתם של בעלי החיים המצויים במקום וכן, לא יכולנו לסכן את המשך קיומה של העמותה, בהמשך הפעלת המקום, תוך כניסת  העמותה לחובות כספיות נציין כי בבית המחסה "פזנדה" הטיפול בבעלי החיים נשען על מתנדבים בודדים בלבד, אשר הגיעו למקלט באופן קבוע במשמרות של פעמיים ביום, דבר אשר לא צלח ואנו מצאנו כי לצורך הפעלת המקום באופן שוטף, עולה צורך מובהק באב בית שיקבע את סדר העבודה ויהיה אחראי על תחום הטיפול בבעלי החיים במקום

מרפאה וטרינרית לחיות רחוב
עמותת "בת ים אוהבת חיות" הוקמה על ידי מתנדבים בודדים בעיר בת ים בשנת 2016, על רקע מצוקת בעלי החיים בעיר 

בימים אלה, העמותה הינה המענה היחידי לתושבי העיר בשעת מצוקה, בתחום ההצלה והטיפול בבעלי החיים 

כפי שצוין קומץ המתנדבים המצומצם של העמותה נותן בין היתר מענה בטיפול בבעלי חיים שנפצעו, נדרסו או ננטשו. כמו כן, מטפל במקרים של הזנחה או התעללות בבעלי החיים וכן, עוסק בלכידת חתולי רחוב וכלבים משוטטים לצורך עיקור/סירוס, במטרה לצמצם את הריבוי הבלתי מבוקר שיצא משליטה 

 

בימים אלה, אנו מקימים מרפאה וטרינרית למען בעלי החיים ברחוב. המרפאה עתידה לקום ברחוב בלפור 19 בעיר בת ים ובמסגרתה יטופלו חתולים וכלבים נטושים וכן יתקיים באופן סדיר פרויקט עיקור וסירוס חתולי הרחוב, כמו כן, כפי שצוין מעלה בכוונתנו להקים בשנת פעילות זו, מקלט לבעלי החיים ברחוב, שיכלול כלביה וחתוליה 

כעת העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם עיריית בת ים וניתנת לנו האפשרות לקבל מהרשויות מקום פטור מדמי שכירות לצורך הקמת מקלט חדש 

לצד זאת, ההוצאות להחזקת מקלט ומרפאה כמתואר, רבות בהרבה מההכנסות שאנחנו מקבלים דרך תרומות הציבור 

העמותה הינה ייחודית בפעילותה שכן, מדובר בעמותה היחידה שנותנת מענה לטיפול בבעלי החיים בעיר בת ים והעיר בת ים אינה מקבלת מענה זה מעמותות אחרות 

 

העמותה פונה אליך בבקשה לתמוך בנו באמצעות תרומה חד פעמית או קבועה, כאשר אנו מאמינים שיחד עם תמיכת הציבור נוכל להתגבר על הקשיים הכלכליים ולבנות מערך תמיכה חדש, שיוכל לספק מענה לחלק מאוד משמעותי בחייהם של התושבים. בעלי החיים הנטושים בעיר, הם חלק בלתי נפרד ממנה ואנו מוכנים לקחת על עצמנו חלק נכבד ומשמעותי בדאגה לרווחתם

 

בברכה

יאנה יעקובי

ראש עמותת בת ים אוהבת חיות

רח' בלפור 19 בת ים
077-7006313
עיקור וסירוס של חתולי רחוב
 
​​100 ש"ח
​​200 ש"ח
bottom of page